Obiectivele KEYCOACH

Competenţele transversale devin din ce în ce mai importante pe o piaţă a muncii în plină evoluţie dar sunt mai puţin dezvoltate în mod sistematic în cadrul sistemului educaţional vocaţional decât în cel de cultură generală. Acest fapt reprezintă o anume provocare pentru profesorii și formatorii din cadrul educaţiei vocaţionale.

KEYCOACH se adreseaza în mod direct acestei probleme pentru că obiectivul său general este de a dezvolta capacităţile și cunoştinţele necesare profesorilor și tutorilor din cadrul învăţământului vocaţional pentru a putea la randul lor să implementeze activitatea numită ‘coaching’ și pentru a facilita achiziţionarea, dezvoltarea, menţinerea şi creşterea aşa numitelor ‘soft skills’ aparţinând competenţelor cheie transversale.

Obiectivele proiectului KEYCOACH vor fi atinse prin activitatea de colaborare a unui parteneriat compus din șapte parteneri din șapte state membre diferite: Spania, Belgia, Portugalia, Lituania, România, Polonia și Austria. Partenerii includ experți în coaching , furnizori de training vocațional, un dezvoltator de servicii de e-learning și un furnizor și un expert în comunicare.

Partenerii de proiect vor lucra împreună pe parcursul a 24 de luni după un plan de lucru bine definit. În rezumat, materiale originale AIN vor fi adaptate, re-aranjate, traduse și digitalizate, cu scopul de a deveni conținutul de bază ale unui program de formare nou proiectat și adaptat la nevoile identificate ale celor cinci țări diferite și care va fi furnizat pe o platformă de învățare on-line, care reliefează folosirea TIC.

Impactul aşteptat de la proiectul KEYCOACH va fi legat de urmatoarele:

  • achiziţionarea de către profesorii din învăţământul vocaţional şi care au fost formaţi prin Programul de Formare, a unor capabilitaţi necesare dezvoltarii competenţelor transversale cheie la elevi
  • îmbunătăţirea calităţii şi a inovaţiei în sistemul vocaţional
  • conştientizarea la nivel European a nevoii de formare a profesorilor din sistemul vocaţional pentru întărirea competenţelor transversale cheie