Leonardo da Vinci Programme

Programul Leonardo da Vinci este parte a Programului de învățare pe tot parcursul vieții al Comisiei Europene care finantează proiecte practice în domeniul educației și formării profesionale, promovării a mai multor tipuri de activități. Acestea includ inițiative de “mobilitate” care să permită oamenilor să se formeze în altă țară, proiecte de cooperare care transferă sau dezvoltă practici inovatoare și rețele axate pe teme de actualitate din acest sector. Inițiativele variază de la cele care permit persoanelor fizice să se formeze la locul de muncă în străinătate până la eforturile de cooperare pe o scară largă.

Oamenii care pot beneficia de gama de programe se înscriu in categoriile de stagiari care participă la formarea profesională inițială, până la persoanele care au absolvit deja, precum și la profesioniștii VET și oricine care activează în organizații active în acest domeniu.

Leonardo da Vinci permite organizațiilor din sectorul învățământului profesional să lucreze cu parteneri din întreaga Europă, să facă schimb de bune practici, și să crească expertiza personalului lor. Acest fapt ar trebui să facă educația profesională mai atractivă pentru tineri și, să ajute oamenii să câștige noi competențe, cunoștințe și calificări, programul de asemenea, stimulează competitivitatea globală a pieței europene a muncii.

Proiectele inovative sunt esențiale pentru program. Au scopul de a îmbunătăți calitatea sistemelor de formare prin dezvoltarea și transferul de politici inovatoare, cursuri, noi metode de predare, noi materiale și proceduri.