Startvergadering - Pamplona

De eerste vergadering van het KEYCOACH project vond plaats op 18 en 19 november in Pamplona, Spanje. De gastheren van AIM verwelkomden partners uit Portugal, België, Roemenië, Littouwen, Oostenrijk en Polen. Deze vergadering had als belangrijkste doel de partners te ontmoeten en de eerste afspraken voor het project te maken. De eerste dag werd bijna geheel besteed aan de voorstelling van de partners en de rol die ze zullen vervullen in het project. Gedurende de rest van de eerste dag en de tweede dag werd gediscussieerd over de planning van het project over de komende twee jaar, de verantwoordelijkheden van de partners en de financiële kant van het project.

Alle partners hebben actief deelgenomen aan discussies en brainstorming over de geplande taken voor de komende maanden. De volgende vergadering zal plaatsvinden in Brugge, België, op 11 en 12 maart 2014.

Hieronder kan je verschillende foto’s van de vergadering bekijken.