BAIGĖSI BANDOMIEJI KOUČINGO MOKYMAI

Bandomieji koučingo mokymai, vykę partnerėse šalyse, baigėsi. Vienas iš mokymų tikslų buvo išbandyti ir įvertinti programos turinį, pateikimo formą bei atkreipti dėmesį į tobulintinas vietas. Šiuo metu visi projekto partneriai rengia ataskaitas, kuriose sistemina savo patirtį, teikia pastebėjimus programos tobulinimui. Sujungus visų partnerių šalių ataskaitas, bus parengtas jungtinis dokumentas, apibendrinantis bandomųjų mokymų procesą ir pasiektus rezultatus. Galutinę ataskaitą parengs partneriai iš Belgijos (DPB Brugge).